BOB# 190.000 190.010 190.030
Can# not mentioned not mentioned not mentioned
Can company Nacanco 4a Nacanco 4b Nacanco 4b
Description Cerveza Lager Internacional Cerveza Lager Internacional Cerveza Lager Internacional
Content ml 330 330 330
Type of can E KU 209 Esn KU 206 Esn KU 206
Barcode 8 413148 008012 8 413148 008012 8 413148 008012
Released 1988 ? 1992