BOB# 330.000 330.001 330.010
Can# H546 E715 E142
Can company TDV 15c TDV 15c TDV 15c
Description Birra Olandese Birra Olandese Birra Olandese
Content ml 330 330 330
Type of can E RU 209 E RU 209 Esn RU 206
Barcode 8 002895 073543 8 002895 073543 8 002895 073543
Released 1988 1989 1991
 
BOB# 330.020 330.030 330.051
Can# B284 B284 G503 7107
Can company TDV 15c not mentioned CCE
Description Birra Olandese / Pilsener Bier Birra Olandese / Pilsener Bier Birra Olandese / Pilsener bier
Content ml 330 330 330
Type of can Esn KRUacc 206 Esn KRUacc 206 Esn KRUacc 202
Barcode 8 002895 073543 8 002895 073543 8 714800 007559
Released 1993 1993 ?
     
BOB# 330.052    
Can# W733 7594    
Can company CCE    
Description Birra Olandese / Pilsener bier    
Content ml 330    
Type of can Esn KRUGacc 202    
Barcode 8 714800 007559    
Released 2000